26/09/2013

Trendrede 2014

De trendrede is een kadootje van trendwatchers aan bedrijven, burgers en instellingen. Steeds meer mensen lezen dit stuk op zoek naar richting en inspiratie in de huidige woelige tijden. Natuurlijk heb ik kritische opmerkingen over de inhoud. Er is bijvoorbeeld weinig aandacht voor de internationale ontwikkelingen. De harde kant van de crisis, zoals een dreigend tekort aan grondstoffen en energie, komt amper aan de orde. Zwakke groepen die klem zitten tussen oude bureaucratie en gebrek aan nieuwe oplossingen, krijgen een kleine alinea. Maar dat kan me amper schelen. Ik vind het een doordachte en ontroerende tekst. Zo staat er:

“Er ontstaat zo langzamerhand een stuwmeer in Nederland, een stuwmeer van innovatie. Gaan alle vernieuwende ideeen de komende jaren werkelijk doorbreken? Dat hangt mede af van de oude dam, opgebouwd uit regels en restricties, waar ze met toenemende kracht tegenaan duwen.”  

Die dam kennen veel mensen die proberen iets te veranderen in Nederland. Ik ken de dam bijvoorbeeld als aanbestedingswetgeving, certificering, branche- en beroepsorganisaties. De kracht waarmee, in de termen van het stuk, “de oude wereld” echte innovatie probeert tegen te houden, is indrukwekkend. De laatste ontwikkelingen in informatietechnologie geven nog even de illusie dat het wel mogelijk is om alles centraal te controleren en te beheersen.

Aanwassende stromen, heet het in de Trendrede. En: wachten op doorbraak. Die metafoor van de dam en het stuwmeer is ook wel wat onheilspellend. Wat verdwijnt er allemaal onder water als de dam breekt? Wat gaat kopje onder en wat blijft drijven? Dit zijn geen saaie tijden.