13/12/2013

De link tussen het Oude Egypte en vandaag

Het verbaast me dat schrijver Gary Lachman niet bekender is. Hij schrijft op een erudiete manier over onderwerpen als Emanuel Swedenborg, Carl Jung, moderne occultisme en esoterie. Artikelen van zijn hand verschenen in The Guardian en the Times Literary Supplement. Maar Lachman is hij geen armchair scientist. Als jonge man was hij lid van de Rockband Blondie, speelde met rockgrootheden als Iggy Pop en hij is opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Een intrigerende man. 

Lachman is onconventioneel, maar in mijn beleving een onderzoeker die zijn onderwerpen diepgaand en wetenschappelijk aanpakt. Hij schrijft vlot, op een moderne manier thematisch. Af en toe is hij naar mijn smaak wel erg grondig met zijn bewijsmateriaal en bronvermeldingen. Ik heb wel eens ergens gelezen dat “echte” wetenschappers zijn werk vanwege zijn niet compleet academische achtergrond met enig wantrouwen bejegenen. Misschien dat Lachman daarom wat overcompenseert met uitgebreide literatuurverwijzingen en zeer zorgvuldige duidingen van verbanden.

In zijn boek over Hermes Trismegistus bespreekt hij de inhoud, totstandkoming en de geschiedenis van de hermetische-gnostische filosofie. In het laatste hoofdstuk legt Lachman verbanden tussen de leringen van Hermes, moderne hersenwetenschappen, bewustzijns- en wetenschapsfilosofie en moderne literatuur. Erg opwindende ideeën, vind ik. Een helder pleidooi voor ‘intense en gerichte weetgierigheid’, waarin twee takken van kennis, gnosis en episteme, bij elkaar komen en een nieuwe aanpak mogelijk maken. Daar gaat mijn onderzoekershart sneller van kloppen. Op mijn leeslijst voor de kerst staat zijn boek over Rudolf Steiner.

Gary Lachman, Hermes Trismegistus, de link tussen het oude Egypte en de wereld van vandaag. AnkhHermes 2012

Ook interessant van Lachman is zijn kritische studie over Carl Jung. Jung the Mystic Tarcher/Penguin 2010 http://garylachman.co.uk